ผู้รับ : โรงเรียนนครสวรรค์

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   สามารถใช้งานได้อีก 87 วัน หากประสงค์ใช้งานต่อโปรด คลิก แจ้งต่ออายุเว็บไซต์แจ้งต่ออายุเว็บไซต์-แจ้งโอนเงิน
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 1 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต  คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m6106\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t256106.php  desc6106.sql  sala6106.sql  user6106.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 19/09/2554
Copyright © โรงเรียนนครสวรรค์